Bize Ulaşın

  • 0482 290 20 40 - 0507 498 99 50
Yazdır
PDF

Acil Durum Planı

 En az 50 işçi çalıştırılan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek üzere işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurulur. İşyeri sağlık ve güvenlik birimi; en az bir işyeri hekimi ile sanayiden sayılan işlerin yapıldığı işyerlerinde en az bir iş güvenliği uzmanından ve yapılacak çalışmalara yardımcı olmak için gerektiğinde diğer personelden oluşur.

Bu yükümlülük, Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş ortak sağlık ve güvenlik biriminden hizmetin tamamı veya bir kısmı alınarak da yerine getirilebilir. İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık güvenlik birimi, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak üzere işin normal akışını aksatmamak şartıyla ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla;

  • a) İşçilerin sağlık gözetimi,
  • b) Çalışma ortamının gözetimi,
  • c) Eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme
  • d) İlk yardım ve acil müdahale
  • e) Kayıt ve istatistik görevleri ile benzeri diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.