Bize Ulaşın

  • 0482 290 20 40 - 0507 498 99 50
Yazdır
PDF

Çalışma Müşavirliği

Dinamizmi içinde barındıran, hizmetlerini sürekli yenileyen ve geliştiren bir eğitim, takip ve denetim sistemidir.

Bu kapsamda verilen hizmetler;

- İşyeri tehlike sınıfına ve çalışan sayısına göre sertifikalı  İş Güvenliği Uzmanları (A, B, C) ile hizmet verilmesi.
- İşyeri tehlike sınıfına ve çalışan sayısına göre, sertifikalı işyeri hekimi ve sağlık personeli ile hizmet verilmesi.
- İşyeri faaliyetleri, sağlık ve çevre risk analizlerinin yapılması,
- Çalışanlara oryantasyon, Çevre ve İSG bilinçlendirme ve Temel Sağlık Eğitimlerinin verilmesi,
- İşyerinde çevre ile iş sağlığı ve güvenliği kurulu  (ÇİSG) oluşturulması,
- Çalışanların özlük dosyalarının kontrol edilmesi ve eksik evrakların hazırlanması,
- Çalışanlara yaptıkları işe uygun sağlık raporlarının verilmesi.
- Çalışanların yaptıkları işle ilgili KKD’lerin tespit edilmesi, kayıtların tutulması ve kullanımının denetlenmesi,
- İşyeri sağlık, meslek hastalığı, iş kazası, ramak kala kayıtlarının tutulması, yasal bildirimlerin yapılması,
- İşyeri makine ve ekipman sicil dosyalarının oluşturulması,
- Basınçlı kaplar, kaldırma ekipmanları, paratoner ve elektrik topraklama test raporlarının aldırılması,
- Acil durum  müdahale planları yapılması, acil durum  müdahale ekipleri oluşturulması ve tatbikatların yaptırılması,
- Acil durum  müdahale ekipleri eğitimlerinin verilmesi,
- İşyerine ve yapılan işe uygun çevre, trafik ve iş güvenliği uyarı levhalarının tespit edilmesi ve konulması,
- İşyeri ve Sosyal Tesislerde Termal Konfor ve Hijyen Koşullarının sağlanması, Temizlik ve Dezenfektasyon Planları yapılması,
- Çevre İle İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Yürürlükteki Mevzuata Uygun Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi İçin Öneriler Yapılması,
- Çevre İle İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Dokümantasyonun Tutulması, Raporların hazırlanması ve bildirimlerin yapılması,
- İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili kayıtların 10 yıl süreyle arşivde saklanması,
- Çevre ile iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yeni çıkacak mevzuata  göre işverene danışmanlık yapması öngörülmüştür.