Bize Ula??n

  • 0482 290 20 40 - 0545 717 49 20 - 0505 717 49 20
Hata
  • XML Parsing Error at 1:846. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:231. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Acil Durum Plan?

 En az 50 i?i al??t?r?lani?yerlerinde, i? sa?l??? ve gvenli?i hizmetlerini yerine getirmek zere i?yeri sa?l?k ve gvenlik birimi kurulur. ??yeri sa?l?k ve gvenlik birimi; en az bir i?yeri hekimi ile sanayiden say?lan i?lerin yap?ld??? i?yerlerinde en az bir i? gvenli?i uzman?ndan ve yap?lacak al??malara yard?mc? olmak iin gerekti?inde di?er personelden olu?ur.

Bu ykmllk, Genel Mdrlk taraf?ndan yetkilendirilmi? ortak sa?l?k ve gvenlik biriminden hizmetin tamam? veya bir k?sm? al?narak da yerine getirilebilir. ??yeri sa?l?k ve gvenlik birimi ile ortak sa?l?k gvenlik birimi, sa?l?kl? ve gvenli bir al??ma ortam? olu?turmak zere i?in normal ak???n? aksatmamak ?art?yla ve verimli bir al??ma ortam?n?n sa?lanmas?na katk?da bulunmak amac?yla;

  • a) ??ilerin sa?l?k gzetimi,
  • b) al??ma ortam?n?n gzetimi,
  • c) E?itim, dan??manl?k ve bilgilendirme
  • d) ?lk yard?m ve acil mdahale
  • e) Kay?t ve istatistikgrevleri ile benzeri di?er grevleri yerine getirmekle ykmldr.