Bize Ula??n

  • 0482 290 20 40 - 0545 717 49 20 - 0505 717 49 20
Hata
  • XML Parsing Error at 1:846. Error 9: Invalid character


Donan?m Ortak Sag?l?k ve Gu?venlik Birimi, is? gu?venlig?i deneyimiyle, blgedeki kurumlar?n is? gu?venlig?i uzman?, is?yeri hekimi ve sag?l?k personeli ihtiyac?lar?n? tek birimden c?o?zmek ic?in kurulmus? ve C?al?s?ma ve Sosyal Gu?venlik Bakanl?g?? taraf?ndan yetkilendirilmis?tir. Bu?nyesindeki profesyonel A, B ve C s?n?f? is? gu?venlig?i uzmanlar?, tecru?beli is?yeri hekimleri ve sag?l?k personelleriyle gu?c?lu?, dinamik ve fark yaratan bir tak?m olmay? bas?arm?s?t?r.

is? sag?l?g?? ve gu?venlig?ini yasal bir zorunluluk olmaktan c??kar?p bir yas?am tarz? haline getirerek, Tu?rkiyenin c?ag? atlamas?na bir katk?da bulunmakt?r. I?s? kazalar?n?n mu?mku?n olan en aza indirildig?i, insan odakl? bir toplumun birer u?yesi olmak en bu?yu?k hedefimizdir.